Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: БТГ-24-00-1356
Дата на създаване: 31.05.2021
Наименование: Извършване на пробонабиране и анализ на води за нуждите на "Булгартрансгаз" ЕАД
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 07.06.2021 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 9.46 MB, Качен на: 31.05.2021
Документация за участие и образци
Размер на файла: 63.37 KB, Качен на: 31.05.2021