Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: БТГ-24-00-2398
Дата на създаване: 21.10.2022
Наименование: Извозване, транспортиране и последващо третиране на количества отпадъци с кодове 15 02 02* и 15 02 03, генерирани от производствената дейност на “Булгартрансгаз” ЕАД
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 28.10.2022 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 161.71 KB, Качен на: 21.10.2022