Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: БТГ-24-00-1248
Дата на създаване: 20.05.2022
Наименование: Извозване, транспортиране и последващо третиране на отпадък с код 16 07 08*, генериран от производствената дейност на “Булгартрансгаз” ЕАД
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 27.05.2022 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 115.96 KB, Качен на: 20.05.2022