Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: БТГ-ЕВ-Изх-80
Дата на създаване: 13.04.2023
Наименование: Лицензиран технически надзор на съоръжения с повишена опасност към Експлоатационните райони
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 27.04.2023 17:00
Статус: Приключена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:

- Наименование на поръчката: „Лицензиран технически надзор на съоръжения с повишена опасност към Експлоатационните райони””

- Вид на процедурата: чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП
- Дата на откриване:13.04.2023 г.
- Краен срок за набиране на оферти: 27.04.2023 г.