Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 1846003
Дата на създаване: 11.04.2024
Наименование: Лицензиран технически надзор на съоръжения с повишена опасност към експлоатационните райони
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 22.04.2024 16:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 1.41 MB, Качен на: 11.04.2024