Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: БТГ 24-00-2607
Дата на създаване: 20.11.2023
Наименование: Обособяване на помещение за киберлаборатория в сградата на Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 05.12.2023 23:59
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 26.04 KB, Качен на: 20.11.2023