Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: БТГ-ЕВ-Изх.-15
Дата на създаване: 22.01.2024
Наименование: Охрана с паник-бутон и автопатрулна реакция
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 05.02.2024 17:00
Статус: Приключена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:

изх. № БТГ-ЕВ-Изх.-15/22.01.2024 г.
- Наименование на поръчката: 
„Охрана с паник-бутон и автопатрулна реакция”

- Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 
2 от ЗОП
- Дата на откриване:22.01.2024 г.

- Краен срок за набиране на оферти: 05.02.2024 г.

 

Обяви и покани
Размер на файла: 381.56 KB, Качен на: 22.01.2024