Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: БТГ-ЕБ-Изх-4
Дата на създаване: 13.01.2023
Наименование: Охрана с паник бутон и автопатрулна реакция за седем обекта, собственост на "Булгартрансгаз"ЕАД на територията на СЗЕР Ботевград
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 20.02.2023 12:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:

Охрана с паник бутон и автопатрулна реакция за седем обекта, собственост на "Булгартрансгаз"ЕАД на територията на СЗЕР Ботевград