Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: БТГ-ЕЗ-Изх.-13
Дата на създаване: 19.01.2023
Наименование: Охрана с паник бутони и автопатрулна реакция
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 31.01.2023 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 1.96 MB, Качен на: 19.01.2023