Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: БТГ-ЕБ-Изх.-86
Дата на създаване: 11.07.2022
Наименование: Охрана със СОТ и автопатрулна реакция за един обект, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД на територията на СЗЕР Ботевград
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 18.07.2022 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 700.99 KB, Качен на: 11.07.2022