Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: БТГ-ЕБ-Изх.-100
Дата на създаване: 23.10.2023
Наименование: Охрана със СОТ и автопатрулна реакция за три обекта собственост на "Булгартрансгаз"ЕАД - АГРС /автоматични газорегулиращи станции/ намиращи се на територията на гр. Сливница, гр. Драгоман и с. Калотина
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 30.10.2023 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 856.73 KB, Качен на: 23.10.2023