Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 2356806
Дата на създаване: 07.03.2023
Наименование: Почистване въздуховоди и разместване на чадъри на смукателна аспирация в кухня
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 16.03.2023 15:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация: