Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 1746803
Дата на създаване: 20.03.2024
Наименование: Поддръжка на тревни площи и цветни петна на градината, саксийни растения в ресторант, фоайе и лоби - бар
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 01.04.2024 16:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация: