Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 2345605
Дата на създаване: 15.03.2023
Наименование: Подмяна врати на автогаражите с ролетни – 5 бр.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 28.03.2023 16:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:

Наименование на поръчката: "Подмяна врати на автогаражите с ролетни – 5 бр."

Идентификационен номер на поръчката: 2345605  

Краен срок за представяне на офертите: до 16 00 часа на 28.03.2023 г.

Референтен номер: № БТГ-ЕЧ-Изх-15/15.03.2023 г.

Обяви и покани
Размер на файла: 913.92 KB, Качен на: 15.03.2023