Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: БТГ-24-00-985
Дата на създаване: 14.04.2022
Наименование: Продажба на кондензат от природен газ
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 28.04.2022 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Обект -> Предоставяне на услуги
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 1.28 MB, Качен на: 14.04.2022