Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 1546802
Дата на създаване: 24.03.2023
Наименование: Сезонна абонаментна поддръжка на климатична инсталация
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 04.04.2023 15:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:
Обяви и покани