Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 1546803
Дата на създаване: 01.04.2024
Наименование: Сезонна дезинфекция, дератизация и дезакаризация
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 12.04.2024 16:30
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:

Наименование на поръчката: "Сезонна дезинфекция, дератизация и дезакаризация".

Идентификационен номер на поръчката: 1546803 

Краен срок за представяне на офертите: до 16.30  часа на 12.04.2024 г,
Референтен номер: № БТГ-ЕЧ-Изх-14/01.04.2024 г.

Обяви и покани
Размер на файла: 1.16 MB, Качен на: 01.04.2024