Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: БТГ-ЕВ-Изх-59
Дата на създаване: 30.04.2024
Наименование: Сезонна дезинсекция и дератизация в Компресорни станции „Вълчи дол”, „Кардам”, „Провадия” и „Нова Провадия“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 17.05.2024 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:

изх. № БТГ-ЕВ-Изх.-59/30.04.2024 г.
- Наименование на поръчката: 
„Сезонна дезинсекция и дератизация” в  Компресорни станции „Вълчи дол”, „Кардам”, „Провадия” и „Нова Провадия“

- Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 
3 от ЗОП
- Дата на откриване: 30.04.2024 г.

- Краен срок за набиране на оферти: 17.05.2024 г.
Обяви и покани
Размер на файла: 295.59 KB, Качен на: 30.04.2024