Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 2456803
Дата на създаване: 30.05.2024
Наименование: Униформено облекло сезонен персонал
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 07.06.2024 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:

Изх. № БТГ- Идент. номер на поръчката: 2456803
- Наименование на поръчката: 
"Униформено облекло сезонен персонал "
- Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
- Дата на откриване: 
30.05.24
- Краен срок за набиране на оферти: 
07.06.24 до 17.00 часа

Обяви и покани
Размер на файла: 700.46 KB, Качен на: 30.05.2024