Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Изчисти филтрите
Референтен номер Дата на откриване Наименование на поръчката Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Статус Вид на процедурата
1566802 07.06.2021 „Сезонна абонаментна поддръжка на климатична инсталация” 11.06.2021 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
2151805 04.06.2021 "Посуда" 15.06.2021 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
2151803 04.06.2021 "Униформено облекло" 15.06.2021 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-24-00-1356 31.05.2021 Извършване на пробонабиране и анализ на води за нуждите на "Булгартрансгаз" ЕАД 07.06.2021 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
1546801 26.05.2021 „Сезонна абонаментна поддръжка на климатична инсталация” 02.06.2021 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
1546801 26.05.2021 „Сезонна абонаментна поддръжка на перално стопанство” 02.06.2021 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
1546801 26.05.2021 „Сезонна абонаментна поддръжка на хладилна техника, кафе и миялни машини” 02.06.2021 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
1746803 26.05.2021 „Поддръжка на тревни площи и цветни петна на градината, саксийни растения в ресторант, фоайе и лоби – бар ” 02.06.2021 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
1546801 13.05.2021 „Поддръжка на софтуерен продукт за система Фронт-Офис – Рецепция ” 20.05.2021 12:30 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
1546801 13.05.2021 "Абонаментно обслужване и поддръжка на асансъорни уредби за нуждите на УВЦ Република" 20.05.2021 12:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП