Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Изчисти филтрите
Референтен номер Дата на откриване Наименование на поръчката Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Статус Вид на процедурата
БТГ-ЕЧ-Изх-147 05.07.2018 Доставка на Гранулиран двуалуминиев триокис (абсорбент) за инсталация за изсушаване на КИП въздух Атлас Копко – CD – 32 20.07.2018 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-АДР-Изх.-73 28.06.2018 Доставка на прахосмукачки за нуждите на УВЦ „Република“ 10.07.2018 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕВ-Изх.-200 25.06.2018 Доставка на "ЦУК - 3т." 04.07.2018 17:00 Възложена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕР-Изх.-13 22.06.2018 Проектиране на архивно помещение за нуждите на Централно Управление на Булгартрансгаз ЕАД 29.06.2018 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-АДР-Изх.65 15.06.2018 Доставка на текстилни пътеки за нуждите на УВЦ „Република“ 22.06.2018 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕЧ-Изх.-133 15.06.2018 Доставка на хидравличен кран тип Жираф 29.06.2018 17:00 Възложена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕЧ-Изх.-129 15.06.2018 Доставка на кранчета за манометри 29.06.2018 17:00 Възложена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-АДР-Изх.60 14.06.2018 Разделно събирне и извозване на отпадъци за нуждите на УВЦ "Република" 22.06.2018 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕЧ-Изх.-122 13.06.2018 Доставка на Калциево – сулфатен панел за двойни подове 29.06.2018 17:00 Възложена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-АДР-Изх.58 12.06.2018 Доставка на радио и телевизионни програми за нуждите на УВЦ „Република“, КК „Чайка“ местност – 1, гр. Варна 18.06.2018 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП