Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Изчисти филтрите
Референтен номер Дата на откриване Наименование на поръчката Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Статус Вид на процедурата
БТГ-ЕЧ-Изх-38 21.03.2019 "Лицензиран технически надзор на съоръжения с повишена опасност към експлоатационните райони" 05.04.2019 17:00 Отворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
1956801 20.03.2019 Дограма 29.03.2019 17:00 Отворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
1836807 19.03.2019 „Поддръжка на софтуерен продукт за система Фронт-Офис – Рецепция ” 25.03.2019 17:00 Отворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕВ-Изх.-109 08.03.2019 Извозване на отпадъчни води от изравнителен резервоар за последващо пречистване в пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ). 18.03.2019 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕВ-Изх.-97 01.03.2019 Лицензиран технически надзор на съоръжения с повишена опасност към експлоатационните райони 14.03.2019 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
190-010 28.02.2019 Доставка на триетиленгликол с висока чистота 11.03.2019 17:00 Затворена Събиране на оферти с обява
190-011 28.02.2019 Изпитване на проби от масла по определени физикохимични показатели 18.03.2019 17:00 Затворена Събиране на оферти с обява
190-012 14.02.2019 Упражняване на строителен надзор съгласно чл.166, ал.1 от ЗУТ за обект „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС Беглеж–КВ Дерманци–КВ Батулци–КВ Калугерово“; строеж: Етап 3–Преносен газопровод от КВ Батулци до КВ Калугерово 21.02.2019 17:00 Затворена Събиране на оферти с обява
БТГ-ЕВ-Изх.-43 31.01.2019 „Електронен модул за мониторинг на зареждане на батерийна група (Battery charder circuit monitoring) модел BLÜ4 400VDC” 13.02.2019 17:00 Приключена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕИ-Изх.-23 29.01.2019 Охрана и автопатрулна реакция 14.02.2019 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП