Изчисти филтрите
Референтен номер Дата на откриване Наименование на поръчката Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Статус Вид на процедурата
БТГ–ЕБ–Изх. 14 22.01.2018 Охрана с паник-бутон и автопатрулна реакция за 6 обекта собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД - ГРС /газоразпределителни станции /, намиращи се на територията на: гр. Плевен - 1 бр.; около гр. София - 4 бр.; гр. Перник - 1 бр. 09.02.2018 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
24-00-217/16.01.2018 18.01.2018 Процедура за избор на кредитни или финансови институции за предоставяне на финансови услуги "Откриване и управление на разплащателни сметки в лева, евро и щатски долари " и "Откриване и администриране на депозити в лева, eвро и щатски долари" 01.02.2018 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
180-002 17.01.2018 Доставка на минерална и изворна вода 29.01.2018 17:00 Затворена Събиране на оферти с обява
БТГ–ЕЗ–Изх. 5 12.01.2018 Охрана с паник-бутон и автопатрулна реакция 26.01.2018 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕИ-Изх.-6 12.01.2018 Охрана и автопатрулна реакция 24.01.2018 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕВ-Изх.-10 11.01.2018 "Охрана с паник-бутон и автопатрулна реакция" 24.01.2018 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
170-084 15.12.2017 Абонаментно обслужване на електропроводи, захранващи Компресорни станции, собственост на “Булгартрансгаз” ЕАД 03.01.2018 17:00 Възложена Събиране на оферти с обява
170-097 28.11.2017 Обобщени предварителни (прединвестиционни) проучвания за „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД в участъка от българо-турската граница до българо - сръбската граница” 05.12.2017 17:00 Възложена Събиране на оферти с обява
170-032 21.11.2017 “Проучване, проектиране, изпълнение и въвеждане в експлоатация на строеж: „Защитно съоръжение на Транзитния газопровод за Гърция при преминаването му в коритото на р. Струма в района на ПК 1236-1240 при с. Чучулигово, общ. Петрич” 21.12.2017 17:00 Затворена Събиране на оферти с обява
БТГ-ЕВ-Изх.-342/07.11.2017г. 07.11.2017 Доставка на кислородни бутилки 14.11.2017 17:00 Възложена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП