Изчисти филтрите
Референтен номер Дата на откриване Наименование на поръчката Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Статус Вид на процедурата
180-045 23.05.2018 Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за пътуване по маршрутите на обществения градски транспорт на територията на Столична община за служителите на Централно управление на "Булгартрансгаз" ЕАД 30.05.2018 17:00 Отворена Събиране на оферти с обява
БТГ-ЕЗ-Изх.-34 22.05.2018 Машина за балансиране на малки повърхности и корозия върху тръбопроводи 29.05.2018 17:00 Отворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
180-020 18.05.2018 Доставка на арестори и разрядници за защита от пренапрежение 25.05.2018 17:00 Отворена Събиране на оферти с обява
БТГ-ЕЧ-Изх-93 16.05.2018 Лагерни тела в комплект с лагерни капачки за центробежни помпи 450 Д 32 01.06.2018 16:00 Отворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕЧ-Изх-89 16.05.2018 Доставка на Калциево – сулфатен панел за двойни подове 25.05.2018 17:00 Отворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕВ-Изх.106/17.04.2018г. 17.04.2018 Лицензиран технически надзор на СПО към експлоатационните райони 26.04.2018 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕВ-Изх.96/13.04.2018г. 13.04.2018 Подмяна на улуци и водосточни тръби на административната сграда на КС "Вълчи дол" 25.04.2018 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
170-075 28.03.2018 Доставка на видеоскоп с акумулаторни батерии, компактен с адаптори 17.04.2018 17:00 Затворена Събиране на оферти с обява
180-010 26.03.2018 Избор на регистриран одитор за извършване на преглед на междинния финансов отчет на “Булгартрансгаз” ЕАД към 30.06.2018г. в съответствие с изискванията на МСАП 2410 и на независим финансов одит на год. финансов отчет на “Булгартрансгаз” ЕАД към 31.12.2018 05.04.2018 17:00 Затворена Събиране на оферти с обява
БТГ-ЕВ-Изх.-78/26.03.2018г. 26.03.2018 "Извозване на отпадъчни води от изравнителен резервоар за последващо пречистване в пречиствателна станция за отпадни води (ПОСВ)" 02.04.2018 17:00 Възложена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП