Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Изчисти филтрите
Референтен номер Дата на откриване Наименование на поръчката Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Статус Вид на процедурата
БТГ-ЕЧ-Изх-53 03.08.2023 Доставка на сензори за баката и басейна - 2 бр. 25.08.2023 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
2245605 30.06.2023 Ремонт на ролетна врата - склад 1002 13.07.2023 16:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕБ-Изх.-58 26.04.2023 Доставка на три броя "духалка моторна" 09.05.2023 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕБ-Изх.-53 21.04.2023 Лицензиран технически надзор на съоръжения с повишена опасност към Експлоатационен район - СЗЕР Ботевград 05.05.2023 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕВ-Изх-80 13.04.2023 Лицензиран технически надзор на съоръжения с повишена опасност към Експлоатационните райони 27.04.2023 17:00 Приключена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
2355603 03.04.2023 Хидравличен крик с ръчна помпа 07.04.2023 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
184600 03.04.2023 Лицензиран технически надзор на съоръжения с повишена опасност към експлоатационните район" – CPV код 752520007 19.04.2023 16:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
1546801 27.03.2023 Абонаментно обслужване и поддържане на асансьорни уредби за нуждите на УВЦ Република 05.04.2023 15:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
1546801 27.03.2023 Поддръжка на софтуерен продукт за система фронт-офис-рецепция 05.04.2023 15:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
1546802 24.03.2023 Сезонна абонаментна поддръжка на перално стопанство 04.04.2023 15:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП