Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Изчисти филтрите
Референтен номер Дата на откриване Наименование на поръчката Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Статус Вид на процедурата
ЕИ-Изх.- 106 26.07.2021 "АГРС-Пазарджик и АГРС-Септември - ремонт и боядисване на покривите на регулаторни и котелни помещения и ограда" 20.08.2021 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕЧ-Изх-65 21.07.2021 "Периодична метрологична проверка на 2 броя разходомери за течности различни от вода тип 700 Rotari Flow Meter" 04.08.2021 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕВ-Изх.-187 07.07.2021 "Хидроизолация" 21.07.2021 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕВ-Изх.-177 02.07.2021 "КС "Кардам-1" и "КС "Кардам -2" - външно боядисване на закрити складове тип "Холандски" 16.07.2021 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
1566802 07.06.2021 „Сезонна абонаментна поддръжка на климатична инсталация” 11.06.2021 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
2151805 04.06.2021 "Посуда" 15.06.2021 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
2151803 04.06.2021 "Униформено облекло" 15.06.2021 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-24-00-1356 31.05.2021 Извършване на пробонабиране и анализ на води за нуждите на "Булгартрансгаз" ЕАД 07.06.2021 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
1546801 26.05.2021 „Сезонна абонаментна поддръжка на климатична инсталация” 02.06.2021 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
1546801 26.05.2021 „Сезонна абонаментна поддръжка на перално стопанство” 02.06.2021 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП