Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Изчисти филтрите
Референтен номер Дата на откриване Наименование на поръчката Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Статус Вид на процедурата
БТГ-ЕВ-Изх.-195 23.05.2019 "Таблет 10" в комплект с удароустойчив протектор, гръб и чанта за пренасяне" 07.06.2019 17:00 Отворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕЧ-Изх.-84 23.05.2019 "Сезонна дезинсекция, дератизация и дезакаризация" 06.06.2019 16:00 Отворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕВ-Изх.-186 16.05.2019 Външни ролетни щори на прозорците на административна сграда СИЕР "Вълчи дол" 29.05.2019 17:00 Отворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
190-034 07.05.2019 Избор на регистриран одитор за извършване на преглед на междинен индивидуален и консолидиран фин. отчет на БТГ ЕАД към 30.06.2019г., в съотв. с изискв. на МСАП 2410 и на независим фин. одит на год. индивид. и консол. фин. отчет на БТГ ЕАД към 31.12.2019г. 23.05.2019 17:00 Затворена Събиране на оферти с обява
БТГ-ЕЗ-Изх.-70 07.05.2019 "Сезонна дезинфекция, дератизация и дезакаризация" в ЮИЕР Стара Загора класифицирана под код 90921000-9 "Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация", съгласно Общия терминологичен речник (CPV)" 17.05.2019 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
1546802 24.04.2019 „Сезонна абонаментна поддръжка на хладилна техника” 10.05.2019 10:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
190-029 19.04.2019 „Текущ ремонт чрез подмяна на антикорозионното покритие на изходящ шлейф на КС „Странджа“ в землището на с. Горска поляна, общ. Болярово, обл. Ямбол” 10.05.2019 17:00 Затворена Събиране на оферти с обява
БТГ-ЕЧ-Изх-58 16.04.2019 „Механизъм за отваряне на плъзгащ се портал ” 10.05.2019 16:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
1956810 10.04.2019 Изработка и доставка на бельо 16.04.2019 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
1956809 10.04.2019 Доставка на сгъваем матрак 15.04.2019 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП