Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Изчисти филтрите
Референтен номер Дата на откриване Наименование на поръчката Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Статус Вид на процедурата
200-082 11.06.2020 “КС „Вълчи дол“ – ремонт на фундаментите по обвръзката на ГКА 4М25 и площадката на прахоуловителите и колони на междуцехови комуникации (МЦК)” 29.06.2020 17:00 Предстои обявяване Събиране на оферти с обява
БТГ-ЕВ-Изх.-338 05.06.2020 "Пожароизвестителна система" 15.06.2020 17:00 Отворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
1546801 04.06.2020 „Доставка на радио и телевизионни програми за нуждите на УВЦ „Република“ 10.06.2020 17:00 Отворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
1566802 04.06.2020 „Сезонна абонаментна поддръжка на перално стопанство” 10.06.2020 17:00 Отворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
1566802 04.06.2020 „Сезонна абонаментна поддръжка на хладилна техника, кафе и миялни машини” 10.06.2020 17:00 Отворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
200-080 02.06.2020 Доставка на торсионен вал 12.06.2020 17:00 Отворена Събиране на оферти с обява
200-064 18.05.2020 Проектиране и изграждане на строеж: „Възстановяване на земното покритие на Транзитен газопровод за Гърция и Македония при ПК 106+256 в района на с. Венковец, общ. Ихтиман" 04.06.2020 17:00 Затворена Събиране на оферти с обява
БТГ-ЕВ-Изх.-311 12.05.2020 "Трипътен кран" 27.05.2020 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕВ-Изх.-315 12.05.2020 "Прозорци трикрилни" 29.05.2020 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕВ-Изх.-296 04.05.2020 "Пожароизвестителна система" 20.05.2020 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП