Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Изчисти филтрите
Референтен номер Дата на откриване Наименование на поръчката Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Статус Вид на процедурата
2345605 15.03.2023 Подмяна врати на автогаражите с ролетни – 5 бр. 28.03.2023 16:00 Отворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕБ-Изх-4 13.01.2023 Охрана с паник бутон и автопатрулна реакция за седем обекта, собственост на "Булгартрансгаз"ЕАД на територията на СЗЕР Ботевград 20.02.2023 12:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕВ-Изх.-192 27.10.2022 „Сезонна дезинсекция и дератизация” в Компресорни станции „Вълчи дол”, „Кардам”, „Провадия” и „Нова Провадия“ 15.11.2022 23:59 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-24-00-2398 21.10.2022 Извозване, транспортиране и последващо третиране на количества отпадъци с кодове 15 02 02* и 15 02 03, генерирани от производствената дейност на “Булгартрансгаз” ЕАД 28.10.2022 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-24-00-2117 14.09.2022 Изкупуване, транспортиране и последващо третиране на отпадък с код 20 01 39 - пластмаси 21.09.2022 17:00 Възложена Обект -> Предоставяне на услуги
БТГ-ЕБ-ИЗХ-87 14.07.2022 Дрон 05.08.2022 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕБ-Изх.-86 11.07.2022 Охрана със СОТ и автопатрулна реакция за един обект, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД на територията на СЗЕР Ботевград 18.07.2022 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-24-00-1248 20.05.2022 Извозване, транспортиране и последващо третиране на отпадък с код 16 07 08*, генериран от производствената дейност на “Булгартрансгаз” ЕАД 27.05.2022 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-24-00-985 14.04.2022 Продажба на кондензат от природен газ 28.04.2022 17:00 Затворена Обект -> Предоставяне на услуги
БТГ-ЕВ-Изх.-85 14.04.2022 Извозване на отпадъчни води от изравнителен резервоар в КС Кардам за последващо пречистване в пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) 29.04.2022 17:00 Приключена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП