Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Изчисти филтрите
Референтен номер Дата на откриване Наименование на поръчката Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Статус Вид на процедурата
БТГ-ЕЗ-Изх.-104 16.10.2020 "Сезонна дезинфекция, дератизация и дезакаризация", класифицирани под код 90921000-9 "Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация." 28.10.2020 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕВ-Изх.-444 23.09.2020 "Сезонна дезинфекция, дератизация и дезакаризация в КС "Вълчи дол", "Кардам" и "Провадия"" 07.10.2020 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕВ-Изх.-409 11.08.2020 "Температурни джобове за турбини" 31.08.2020 17:00 Възложена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕВ-Изх.-397 06.08.2020 "Тестер за автодиагностика на автомобили" 19.08.2020 17:00 Възложена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕВ-Изх.-401 06.08.2020 "Комплект за пилот PS79/PS80" 21.08.2020 17:00 Възложена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕВ-Изх.-369 03.07.2020 "Фенери Ех" 15.07.2020 17:00 Възложена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕВ-Изх.-366 03.07.2020 "Филтър решетка за разходомер права" 17.07.2020 17:00 Приключена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
200-090 12.06.2020 Възстановяване на опори на въздушни преходи по Преносен газопровод- DN700 01.07.2020 17:00 Възложена Събиране на оферти с обява
200-082 11.06.2020 “КС „Вълчи дол“ – ремонт на фундаментите по обвръзката на ГКА 4М25 и площадката на прахоуловителите и колони на междуцехови комуникации (МЦК)” 29.06.2020 17:00 Възложена Събиране на оферти с обява
БТГ-ЕВ-Изх.-338 05.06.2020 "Пожароизвестителна система" 15.06.2020 17:00 Приключена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП