Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Изчисти филтрите
Референтен номер Дата на откриване Наименование на поръчката Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Статус Вид на процедурата
БТГ-ЕЧ-Изх-23 26.02.2020 "Доставка на Фотоклетка QRA55.G27 UV Detector- 1 бр." 13.03.2020 17:00 Отворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕЧ-Изх-21 25.02.2020 „Ремонт на магнитометричен локатор за откриване и проследяване на тръби и кабели“ 18.03.2020 16:00 Отворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕВ-Изх.-104 20.02.2020 "Лицензиран технически надзор на съоръжения с повишена опасност към Експлоатационните райони" 09.03.2020 17:00 Отворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕЧ-Изх-16 20.02.2020 „Контролер за АВР на Авариен газов агрегат“ 20.03.2020 16:00 Отворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕЧ-Изх-18 20.02.2020 „Устройство, 4 - портов индустриален медия конвертор, 10/100Mb Ethernet към RS-232;RS-422;RS-485“ 11.03.2020 16:00 Отворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕВ-Изх.-92 18.02.2020 "Вертикален професионален хладилен шкаф с обем от 1200 до 1300 литра" 06.03.2020 17:00 Отворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕВ-Изх.-74 12.02.2020 "Извозване на отпадъчни води от изравнителен резервоар за последващо пречистване в пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ)" 21.02.2020 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
200-009 07.02.2020 Доставка на арестори 21.02.2020 17:00 Затворена Събиране на оферти с обява
2056803 07.02.2020 "Посуда" 14.02.2020 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
2056808 07.02.2020 "Мебели" 14.02.2020 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП