Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Изчисти филтрите
Референтен номер Дата на откриване Наименование на поръчката Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Статус Вид на процедурата
БТГ-ЕБ-Изх.- 3 14.01.2021 "Охрана с паник-бутон и автопатрулна реакция за 6 обекта собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД на територията на СЗЕР Ботевград" 22.02.2021 17:00 Отворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕЗ-Изх.-2 14.01.2021 "Охрана с паник бутони и автопатрулна реакция", класифицирани под код 79711000-1 "Услуги чрез сигнално охранителни системи.", съгласно Общия терминологичен речник (CPV-2007)" 28.01.2021 17:00 Отворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
ЕИ-Изх.-3 12.01.2021 "Охрана и автопатрулна реакция", класифицирана под код 79711000-1 "Услуги чрез сигнално-охранителни системи", съгласно общия терминологичен речник (CPV) 29.01.2021 17:00 Отворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ - ЕВ - Изх.-28 12.01.2021 "Охрана с паник-бутон и автопатрулна реакция" 27.01.2021 17:00 Отворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-24-00-3287 14.12.2020 Продажба на кондензат от природен газ 05.01.2021 17:00 Затворена Обект -> Предоставяне на услуги
БТГ-ЕЗ-Изх.-104 16.10.2020 "Сезонна дезинфекция, дератизация и дезакаризация", класифицирани под код 90921000-9 "Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация." 28.10.2020 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕВ-Изх.-444 23.09.2020 "Сезонна дезинфекция, дератизация и дезакаризация в КС "Вълчи дол", "Кардам" и "Провадия"" 07.10.2020 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕВ-Изх.-409 11.08.2020 "Температурни джобове за турбини" 31.08.2020 17:00 Възложена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕВ-Изх.-397 06.08.2020 "Тестер за автодиагностика на автомобили" 19.08.2020 17:00 Възложена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕВ-Изх.-401 06.08.2020 "Комплект за пилот PS79/PS80" 21.08.2020 17:00 Възложена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП