Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Изчисти филтрите
Референтен номер Дата на откриване Наименование на поръчката Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Статус Вид на процедурата
180-119 14.01.2019 Доставка на мобилна хидравлична платформа за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД 25.01.2019 17:00 Отворена Събиране на оферти с обява
190-005 09.01.2019 Доставка на турникети 16.01.2019 17:00 Затворена Събиране на оферти с обява
180-111 08.01.2019 Организиране и извършване на периодични медицински прегледи и изследвания на служителите на „Булгартрансгаз“ ЕАД 23.01.2019 17:00 Отворена Събиране на оферти с обява
180-117 07.01.2019 Абонаментно обслужване на електропроводи, захранващи Компресорни станции, собственост на “Булгартрансгаз” ЕАД 14.01.2019 17:00 Затворена Събиране на оферти с обява
БТГ-ЕИ-Изх.-2/04.01.2019г. 07.01.2019 ”Ремонт на сграден фонд и площадки” 23.01.2019 17:00 Отворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
180-112 03.01.2019 Доставка на турникети 10.01.2019 17:00 Прекратена Събиране на оферти с обява
180-058 06.12.2018 Лабораторни изследвания на ядка от експлоатационни сондажи (Е-33, Е-70, Е-71, Е-72 и Е-73), прокарани в ПГХ „Чирен" 17.12.2018 17:00 Затворена Събиране на оферти с обява
180-113 30.11.2018 Избор на оператор за предоставяне на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа по стандарти GSM и UMTS с национално покритие за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД” 13.12.2018 17:00 Затворена Събиране на оферти с обява
180-110 27.11.2018 Извършване на оценка за съответствието с осн.изисквания към строежите на инвест. проект за обект:„Разширение на газопрен. инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската границa",етап:Линейна част 04.12.2018 17:00 Затворена Събиране на оферти с обява
180-102 19.11.2018 Дейности по придобиване право на собственост за изграждане на технолог. площадки за обект:„Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница”, етап: Линейна част 30.11.2018 17:00 Затворена Събиране на оферти с обява