Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Изчисти филтрите
Референтен номер Дата на откриване Наименование на поръчката Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Статус Вид на процедурата
БТГ-ЕВ-Изх.-303 18.09.2018 Топлообменник за печка отоплител на автобус "ВМС 250 SB" 28.09.2018 17:00 Отворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕВ-Изх.-290 14.09.2018 Ремонт покриви в АГРС "Русе изток" и АГРС "Русе запад" 26.09.2018 17:00 Отворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕВ-Изх.-295 14.09.2018 Сезонна дезинфекция, дератизация и дезакаризация в КС "Вълчи дол", "Кардам" и "Провадия" 28.09.2018 17:00 Отворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
180-068 13.09.2018 Доставка на мобилна хидравлична платформа за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД 20.09.2018 17:00 Отворена Събиране на оферти с обява
№ БТГ-ЕЧ-Изх-186 07.09.2018 "Профилактика и ремонт на система за енергиен мониторинг на ПГХ Чирен" 25.09.2018 17:00 Отворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕВ-Изх.-275 03.09.2018 КС "Вълчи дол" - подмяна на врати на РЕБ към Компресорен цех 14.09.2018 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
180-069 31.08.2018 „Вътрешно преустройство и ремонт на санитарно-битови помещения, работни помещения и акумулаторно помещение в Административна сграда на ЦУ на „Булгартрансгаз” ЕАД” 19.09.2018 17:00 Затворена Събиране на оферти с обява
180-084 31.08.2018 „Ремонтно-възстановителни дейности на сграден фонд и площадкова канализация на УВЦ „Република”, КК „Чайка” местност-1” 25.09.2018 17:00 Отворена Събиране на оферти с обява
БТГ-ЕВ-Изх.-269 24.08.2018 Преконфигуриране на устройствата от системата за комуникация с Агенция "Митници" в КС "Провадия" 03.09.2018 17:00 Възложена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕЧ-Изх-179 24.08.2018 Ремонт на прибор Metrotech 9890 ХТ 05.09.2018 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП