Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Изчисти филтрите
Референтен номер Дата на откриване Наименование на поръчката Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Статус Вид на процедурата
БТГ-24-00-1248 20.05.2022 Извозване, транспортиране и последващо третиране на отпадък с код 16 07 08*, генериран от производствената дейност на “Булгартрансгаз” ЕАД 27.05.2022 17:00 Отворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-24-00-985 14.04.2022 Продажба на кондензат от природен газ 28.04.2022 17:00 Затворена Обект -> Предоставяне на услуги
БТГ-ЕВ-Изх.-85 14.04.2022 Извозване на отпадъчни води от изравнителен резервоар в КС Кардам за последващо пречистване в пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) 29.04.2022 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
1546802 13.04.2022 Сезонна абонаментна поддръжка на перално стопанство 20.04.2022 12:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
1546802 13.04.2022 Сезонна абонаментна поддръжка на климатична инсталация 20.04.2022 12:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
1546802 13.04.2022 Сезонна абонаментна поддръжка на хладилна техника, кафе и миялни машини 20.04.2022 12:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
1746803 13.04.2022 Поддръжка на тревни площи и цветни петна на градината, саксийни растения в ресторант, фоайе и лоби - бар 20.04.2022 12:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕЧ-Изх-27 10.04.2022 Програматор за въздух на горелка MAN тип GZ 3.3 29.04.2022 16:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕЧ-Изх-25 05.04.2022 Лицензиран технически надзор на съоръжения с повишена опасност към експлоатационните район 19.04.2022 16:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
1546801 31.03.2022 "Доставка на радио и телевизионни програми за нуждите на УВЦ Република" 08.04.2022 12:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП