Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Изчисти филтрите
Референтен номер Дата на откриване Наименование на поръчката Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Статус Вид на процедурата
180-043 21.06.2018 Инвестиционно проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект:Разширение на газопрен.мрежа в участъка от българо-турската граница до КС Странджа,етап:Преносен газопровод от българо-турската гран. до ГИС Странджа и възел за включв.към ТГ1 и ТГ2 26.07.2018 17:00 Предстои публикуване открита процедура
180-042 18.06.2018 Следгаранционна поддръжка на станционните системи за управление в КС „Петрич“, КС „Ихтиман“, КС „Лозенец“ и КС „Странджа“ 18.07.2018 17:00 Отворена публично състезание
180-021 18.06.2018 Демонтаж, ремонт с изработка на нови секции, монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя двигатели в КС „Вълчи дол“ 23.07.2018 17:00 Отворена публично състезание
180-003 13.06.2018 Застраховане на имуществото и служителите на “Булгартрансгаз” ЕАД, разпределено в пет обособени позиции 18.07.2018 17:00 Отворена открита процедура
180-041 13.06.2018 Спасителни теренни археологически проучвания, мерки за опазване на културното археологическо наследство и археологическо наблюдение по време на строителните дейности на строеж: „Преносен газопровод до Свищов” 18.07.2018 17:00 Отворена открита процедура
180-057 05.06.2018 Доставка на автомобили с висока проходимост 4х4 (джипове) за нуждите на ‘‘Булгартрансгаз“ ЕАД 26.06.2018 17:00 Отворена публично състезание
170-079 01.06.2018 Доставка на леки автомобили 22.06.2018 17:00 Отворена публично състезание
170-095 25.05.2018 Доставка на камиони за нуждите на „Булгартрансгаз“ ЕАД 02.07.2018 17:00 Отворена открита процедура
180-019 25.05.2018 Доставка на активна електроенергия високо и средно напражение 29.06.2018 17:00 Отворена открита процедура
180-029 25.05.2018 Вътрешнотръбна инспекция на участък от газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД с външен диаметър АХ 1000 (40“) и дължина 62 км 15.06.2018 17:00 Затворена публично състезание