Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Изчисти филтрите
Референтен номер Дата на откриване Наименование на поръчката Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Статус Вид на процедурата
180-026 09.08.2018 Доставка на резервни части за система за автоматично управление "Турболог" 30.08.2018 17:00 Отворена публично състезание
180-079 09.08.2018 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пожароизвестителна система в сграден фонд на ПГХ "Чирен" 30.08.2018 17:00 Отворена публично състезание
180-080 07.08.2018 Актуализация на проектна документация за обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница”, етап "Линейна част" 28.08.2018 17:00 Отворена публично състезание
180-060 02.08.2018 Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за обект: „Разширение на газопреносната мрежа в участъка от българо-турската граница до компресорна станция ”Странджа” 07.09.2018 17:00 Отворена открита процедура
180-073 26.07.2018 Доставка на верижен багер 16.08.2018 17:00 Затворена публично състезание
180-076 26.07.2018 Доставка на телескопичен товарач 16.08.2018 17:00 Затворена публично състезание
180-048 26.07.2018 Доставка на хидравлично минерално масло ISO VG 15 Отворена договаряне без предварителна покана за участие
180-075 25.07.2018 Доставка на съчленен камион (влекач) с тежковозно полуремарке за нуждите на „Булгартрансгаз“ ЕАД 15.08.2018 17:00 Затворена публично състезание
180-037 23.07.2018 Модернизация на 3 компресорни станции, чрез интегриране на 4 броя нискоемисионни газотурбокомпресорни агрегати 11.09.2018 17:00 Отворена открита процедура
180-039 19.07.2018 Доставка на софтуерни пакети за управление на електронна поща 13.08.2018 17:00 Затворена публично състезание