Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Изчисти филтрите
Референтен номер Дата на откриване Наименование на поръчката Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Статус Вид на процедурата
190-006 01.02.2019 Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС Беглеж–КВ Дерманци–КВ Батулци–КВ Калугерово, Етапи: Газопровод от ОС Беглеж до КВ Дерманци; Газопровод от КВ Дерманци до КВ Батулци; ОС Беглеж 11.03.2019 17:00 Отворена открита процедура
190-008 31.01.2019 Вътрешнотръбна инспекция с геометрично бутало и интелигентни бутала с ЕМАТ технология и MFL технология, или еквивалентни, на два участъка от магистрален газопровод DN 711 (28”) 07.03.2019 17:00 Отворена открита процедура
180-120 31.01.2019 Доставка на булдозер 21.02.2019 17:00 Отворена публично състезание
190-002 24.01.2019 Проучване, инвестиционно проектиране - фаза технически проект и всички необходими дейности за получаване на разрешения за строеж за три технологични връзки 14.02.2019 17:00 Затворена публично състезание
180-116 22.01.2019 Извършване на безразрушителен контрол 12.02.2019 17:00 Затворена публично състезание
180-114 18.01.2019 Доставка на компютърна техника 21.02.2019 17:00 Отворена публично състезание
180-115 16.01.2019 Доставка на система за изолиране на газопроводи 20.02.2018 17:00 Отворена публично състезание
180-118 16.01.2019 Осигуряване на GPS услуги за проследяване на автомобилния парк на “Булгартрансгаз” ЕАД 19.02.2019 17:00 Отворена публично състезание
170-091 07.01.2019 Доставка на мулчер машина 28.01.2019 17:00 Затворена публично състезание
180-051 03.01.2019 Обслужване и поддръжка на информационната система WPS 32 за събиране, архив и визуализация на технологична информация от газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД 15.02.2019 17:00 Затворена открита процедура