Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Изчисти филтрите
Референтен номер Дата на откриване Наименование на поръчката Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Статус Вид на процедурата
180-099 04.12.2018 Основен ремонт на магистрален газопровод при пресичането на АМ „Тракия“ в района на с. Горно Вършило 07.01.2019 17:00 Отворена публично състезание
180-101 04.12.2018 „Текущ ремонт чрез подмяна на антикорозионното покритие на Магистрален газопровод (МГ) в участък от ОС „Лом Черковна“ до ОС „Беглеж“ в землищата на с.Иванча и с.Патреш” 07.01.2019 17:00 Отворена публично състезание
180-107 27.11.2018 Доставка и внедряване на софтуерен модул за диспечерско планиране на режимите по газопреносната мрежа „МДПР“ 18.12.2018 17:00 Отворена публично състезание
170-033 16.11.2018 Доставка и внедряване на информационна система „Платформа за търговско диспечиране“ 21.12.2018 17:00 Отворена открита процедура
170-087 12.11.2018 Доставка на уреди за надземно електрометрично обследване на изолацията на газопроводи и откриване на активна корозия 12.12.2018 17:00 Затворена публично състезание
180-096 07.11.2018 Доставка на резервни части за UPS 12.12.2018 17:00 Затворена публично състезание
180-046 05.11.2018 Следгаранционна поддръжка на шест броя газотурбокомпресорни агрегати (ГТКА), оборудвани с газотурбинни двигатели (ГТД) тип MARS 90 и с други агрегати и системи на ГТКА 10.12.2018 17:00 Затворена открита процедура
180-105 05.11.2018 Доставка на газова арматура 26.11.2018 17:00 Затворена публично състезание
180-091 25.10.2018 Ремонт на очистно съоръжение "Стряма" 26.11.2018 17:00 Затворена публично състезание
180-063 25.10.2018 Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж „Пускова и приемна камери на газопроводно отклонение „Бургас““ 23.11.2018 17:00 Затворена публично състезание