Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Изчисти филтрите
Референтен номер Дата на откриване Наименование на поръчката Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Статус Вид на процедурата
190-118 27.02.2020 Поддържане на сервитутите на газопроводите през горски територии и необработваеми земи 18.03.2020 17:00 Отворена публично състезание
200-010 26.02.2020 Доставка на софтуерни пакети за управление на електронна поща 17.03.2020 17:00 Отворена публично състезание
200-029 26.02.2020 Доставка на верижен багер 17.03.2020 17:00 Отворена публично състезание
200-004 19.02.2020 Изграждане и въвеждане в експлоатация на обект „Преносен газопровод до Свищов“ 25.03.2020 17:00 Отворена открита процедура
200-021 19.02.2020 Доставка на люкове за пускова и приемни камери 10.03.2020 17:00 Отворена публично състезание
200-025 19.02.2020 Доставка на обезопасителни балони 10.03.2020 17:00 Отворена публично състезание
200-006 18.02.2020 Доставка на телескопичен товарач 09.03.2020 17:00 Отворена публично състезание
200-013 18.02.2020 Доставка на резервни части и консумативи за газомотокомпресор (ГМК) 09.03.2020 17:00 Отворена публично състезание
200-011 13.02.2020 Текущ ремонт чрез подмяна на антикорозионно покритие на магистрален газопровод – северен клон в две обособени позиции 04.03.2020 17:00 Отворена публично състезание
200-017 12.02.2020 Доставка на автокран 04.03.2020 17:00 Отворена публично състезание