Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Изчисти филтрите
Референтен номер Дата на откриване Наименование на поръчката Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Статус Вид на процедурата
180-116 22.01.2019 Извършване на безразрушителен контрол 12.02.2019 17:00 Отворена публично състезание
180-114 18.01.2019 Доставка на компютърна техника 18.02.2019 17:00 Отворена публично състезание
180-115 16.01.2019 Доставка на система за изолиране на газопроводи 20.02.2018 17:00 Отворена публично състезание
180-118 16.01.2019 Осигуряване на GPS услуги за проследяване на автомобилния парк на “Булгартрансгаз” ЕАД 19.02.2019 17:00 Отворена публично състезание
170-091 07.01.2019 Доставка на мулчер машина 28.01.2019 17:00 Отворена публично състезание
180-051 03.01.2019 Обслужване и поддръжка на информационната система WPS 32 за събиране, архив и визуализация на технологична информация от газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД 15.02.2019 17:00 Отворена открита процедура
180-100 21.12.2018 Изграждане на обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница", етап "Линейна част" 15.02.2019 17:00 Отворена открита процедура
180-109 20.12.2018 Доставка на разходомери 10.01.2019 17:00 Затворена публично състезание
180-099 04.12.2018 Основен ремонт на магистрален газопровод при пресичането на АМ „Тракия“ в района на с. Горно Вършило 25.01.2019 17:00 Отворена публично състезание
180-101 04.12.2018 „Текущ ремонт чрез подмяна на антикорозионното покритие на Магистрален газопровод (МГ) в участък от ОС „Лом Черковна“ до ОС „Беглеж“ в землищата на с.Иванча и с.Патреш” 07.01.2019 17:00 Затворена публично състезание