Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 180-061
Дата на създаване: 19.07.2018
Наименование: Доставка на стоманени тръби
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 24.08.2018 17:00
Статус: Приключена
Вид на процедурата: открита процедура
Друга информация:

Номер на преписката в АОП:01351-2018-0041

Обявление за поръчка – комунални услуги: 2018/S 140-321798

 

Решение и обявление
Размер на файла: 1.71 MB, Качен на: 23.07.2018
Размер на файла: 3.04 MB, Качен на: 23.07.2018
Документация за участие и образци
Размер на файла: 1.77 MB, Качен на: 24.07.2018
Размер на файла: 284.57 KB, Качен на: 24.07.2018
Размер на файла: 121.84 KB, Качен на: 24.07.2018
Размер на файла: 88.38 KB, Качен на: 24.07.2018
Размер на файла: 87.63 KB, Качен на: 24.07.2018
Други решения и обявления
Размер на файла: 1 MB, Качен на: 14.01.2019
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 6.16 MB, Качен на: 02.11.2018
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 749.47 KB, Качен на: 14.01.2019