Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 180-043
Дата на създаване: 21.06.2018
Наименование: Инвестиционно проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект:Разширение на газопрен.мрежа в участъка от българо-турската граница до КС Странджа,етап:Преносен газопровод от българо-турската гран. до ГИС Странджа и възел за включв.към ТГ1 и ТГ2
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 26.07.2018 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: открита процедура
Решение и обявление
Размер на файла: 2.34 MB, Качен на: 25.06.2018
Размер на файла: 731.77 KB, Качен на: 25.06.2018
Документация за участие и образци
Размер на файла: 19.22 MB, Качен на: 23.06.2018
Размер на файла: 5.58 MB, Качен на: 23.06.2018
Размер на файла: 97.21 KB, Качен на: 23.06.2018
Размер на файла: 192.52 KB, Качен на: 23.06.2018
Становище на АОП
Размер на файла: 1.13 MB, Качен на: 21.06.2018
Размер на файла: 1.49 MB, Качен на: 09.07.2018
Други решения и обявления
Размер на файла: 1.23 MB, Качен на: 29.10.2018
Разяснения
Размер на файла: 750.72 KB, Качен на: 19.07.2018
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 2.42 MB, Качен на: 10.09.2018
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 1.83 MB, Качен на: 29.10.2018
Размер на файла: 2.99 MB, Качен на: 29.10.2018
Размер на файла: 18.27 MB, Качен на: 29.10.2018
Размер на файла: 10.43 MB, Качен на: 29.10.2018
Размер на файла: 4.6 MB, Качен на: 22.05.2019