Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 200-004
Дата на създаване: 19.02.2020
Наименование: Изграждане и въвеждане в експлоатация на обект „Преносен газопровод до Свищов“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 25.03.2020 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: открита процедура
Друга информация:

Обявление за обществената поръчка е публикувано в "Официален вестник" на ЕС на 24.02.2020г. под номер 2020/S 038-090820

Номер на преписката в АОП: 01351-2020-0011

 

Решение и обявление
Размер на файла: 2.41 MB, Качен на: 24.02.2020
Размер на файла: 4.48 MB, Качен на: 24.02.2020
Документация за участие и образци

Техническия проект можете да изтеглите от тук.

Размер на файла: 14.46 MB, Качен на: 24.02.2020
Размер на файла: 12.35 MB, Качен на: 24.02.2020
Размер на файла: 2.68 MB, Качен на: 24.02.2020
Размер на файла: 9.49 MB, Качен на: 24.02.2020
Размер на файла: 13.11 MB, Качен на: 24.02.2020
Размер на файла: 94.99 KB, Качен на: 24.02.2020
Размер на файла: 302.39 KB, Качен на: 24.02.2020
Размер на файла: 142.07 MB, Качен на: 24.02.2020
Размер на файла: 153.4 MB, Качен на: 24.02.2020
Разяснения
Размер на файла: 1.65 MB, Качен на: 12.03.2020