Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 170-012
Дата на създаване: 17.05.2017
Наименование: Проучване и инвестиционно проектиране за строеж „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС Вълчи дол – ЛКВ Преселка“ към Проект от „Общ интерес“ 6.8.2
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 21.06.2017 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: открита процедура
Решение и обявление
Размер на файла: 2.04 MB, Качен на: 19.05.2017
Размер на файла: 4.56 MB, Качен на: 19.05.2017
Документация за участие и образци
Размер на файла: 23.99 MB, Качен на: 19.05.2017
Размер на файла: 417.02 KB, Качен на: 19.05.2017
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 12.07 MB, Качен на: 04.08.2017
Размер на файла: 57.67 MB, Качен на: 10.10.2017
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 14.05 MB, Качен на: 10.10.2017
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях