Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-121
Дата на създаване: 29.11.2019
Наименование: Ремонт на компресорни цилиндри
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 13.12.2019 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 1.58 MB, Качен на: 29.11.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 67.26 KB, Качен на: 29.11.2019
Съобщения от Възложителя
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 258.77 KB, Качен на: 13.01.2020
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 1.12 MB, Качен на: 19.02.2020